Lexicon, vertaalbureau voor juridische vertalingen.

Vertaalbureau LEXICON, opgericht in 1984, legt zich uitsluitend toe op het vertalen van juridische documenten. Deze specialisatie was een bewuste keuze van Luc Vanparijs, licentiaat vertaler en oprichter van LEXICON.

Al bijna 40 jaar bouwen wij expertise op in de diverse disciplines van het juridische vakgebied. Daarbij kunnen wij rekenen op veeleisende, maar trouwe klanten.

LEXICON staat altijd paraat met een doeltreffende service. Op basis van uw brontekst maken wij snel een duidelijke en vrijblijvende prijsofferte op en leggen wij een strikte deadline vast. De meeste vertaalaanvragen nemen wij al vanaf dag één in behandeling.

Kwaliteitszorg

Het belang van kwaliteitszorg bij juridische vertalingen

Juridische besluiten, akten en vaststellingen hebben vaak verstrekkende gevolgen. Voor een vlot verloop van de rechtsgang doet u er dan ook goed aan extra complicaties te vermijden. Juridische vertalingen zijn in hoge mate een specialiteit in de sector en vergen een uitermate strikte kwaliteitscontrole. Voor LEXICON voldoende redenen om zich uitsluitend op deze discipline toe te leggen.

Beëdigde vertalingen

LEXICON bespaart u alle administratieve formaliteiten die bij het beëdigen van een vertaling komen kijken. Wij dragen zorg voor de legalisatie van uw beëdigde vertaling conform de wettelijke voorschriften.

Offerte – Bestelling – Planning – Vertaling – Revisie – Levering

Met bijna 40 jaar ervaring heeft LEXICON een soepele workflow uitgebouwd die dagelijks zijn nut bewijst. Een gesmeerd lopende organisatie komt de kwaliteit van het vertaalwerk alleen maar ten goede.

Gekwalificeerde vertalers

LEXICON werkt uitsluitend samen met vakbekwame en gespecialiseerde vertalers die altijd naar hun moedertaal vertalen. Ieder van hen voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen en waarborgt de strikte vertrouwelijkheid van de projecten die u aan ons toevertrouwt.

Nauwgezette eindrevisie

De kwaliteit van een juridische vertaling hangt niet alleen af van de keuze van de vertaler. Nooit leveren wij onze teksten zonder een nauwgezette eindrevisie. LEXICON maakt er immers een punt van dat een senior taalrevisor – met de doeltaal als moedertaal of tweede taal – elke vertaling grondig nakijkt.

Talenspectrum

Bij LEXICON bent u aan het goede adres voor vertalingen van en naar elk van de gangbare talen, ook talen van buiten Europa. Door onze geografische ligging situeren de meest vertaalopdrachten zich tussen het Nederlands, Frans, Duits en Engels. De uitbreiding van de Europese unie en groei van het aantal juridische contacten in de globale context heeft er toe bijgedragen dat we ook in de overige Europese talen u onberispelijk van dienst kunnen zijn.

LEXICON beschikt over een team vaste vertalers en linguïsten. Deze zijn met de nodige zorg door Luc Vanparijs geselecteerd en zijn qua opleiding en juridisch inzicht van hoog niveau. Al onze vertalers, van welk taalgebied ook, zijn gespecialiseerd in het juridische vakgebied waardoor wij elke juridische vertaling door de gepaste vertaler kunnen laten uitvoeren. Daarom bent u bij LEXICON verzekerd van een juridisch accurate en taalkundig juiste vertaling.

Onze klanten

Notarissen, gerechtsdeurwaarders, advocaten of juridische diensten van bedrijven of openbare instellingen doen het vaakst een beroep op LEXICON voor vertalingen of beëdigde vertalingen. De te vertalen stukken zijn doorgaans akten, deurwaardersexploten, contracten, huurovereenkomsten, verkoopsvoorwaarden, verzoekschriften, statuten of vonnissen en besluiten van advocaten.

Versterk het LEXICON-team

LEXICON is voortdurend op zoek naar talentvolle juridische vertalers (zelfstandig statuut) en taalrevisoren (moedertaalsprekers) met uiteenlopende talencombinaties. Gezien onze specialisatie in kwalitatief hoogstaand juridisch vertaalwerk en de kwaliteitsbelofte aan onze klanten werken wij uitsluitend samen met professionele vertalers en tekstrevisoren die niet alleen mooie referenties en diploma’s kunnen voorleggen, maar ook blijk geven van beroepsernst en motivatie.

NL