LINKS

Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders
www.gerechtsdeurwaarders.be

Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat
www.notaris.be

Orde van Vlaamse Balies
www.advocaat.be

Ordre des Barreaux Francophones et Germanophones
www.avocat.be

FOD Justitie
https://justitie.belgium.be/nl

Belgisch Staatsblad – Moniteur belge
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl

EU-terminologiedatabank IATE
https://iate.europa.eu/home

NL